චිකේ ආච්චි!!

hqdefault.jpg

වයසක පහේ ජෝඩුවක් ඉරිදා දවසක පල්ලියේ දේව මෙහෙයකට සහභාගී වුනා. අනේ හරි පිංවන්ත මිනිස්සු. වළපයයි ගොඩපයයි එගොඩ මෙගොඩ පෙනුනත් හරි වටිනවා මේ ශ්‍ර‍ද්ධාව.

එක පාරටම ආච්චිගේ ඇස් උඩ ගියා. පස්සේ පැත්තකින් හිටගෙන ඉදපු සීයාට ඔලුවෙන් කතාකරලා මෙහෙම කෙදිරුවා.

“මොන මල ජරාවක් කැවිලාද මංදා අද ටිකක් බඩ අමුතුයි වගේ සුදා. සද්ද නැතුව මට පඩයක් ගියා. අම්මපා එච්චර දිග පඩයක් සද්ද නැතුව ගියාම දැනෙන්නේ පුදුම සහනයක්.“

තමන්ගේ ජයග්‍ර‍නයෙන් උද්දාමයට පත්වෙච්චි ආච්චිට එතකොට සීයා මෙහෙම කිව්වා. “ඇයි හත්වලාමේ අච්චර කියලත් ඔය කනේ ගහන අටමගලේ (ශ්‍ර‍වනාධාරවල) බැටරි මාරු නොකළේ? විලි ලැජ්ජාවේ බෑ“

3 thoughts on “චිකේ ආච්චි!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s